ایران به عضویت کارگروه تاسیس دفاتر منطقه‌ای سازمان جهانی گردشگری درآمد

به گزارش پایروس، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی گفت: ایران به عضویت کارگروه تعیین چگونگی تاسیس دفاتر منطقه‌ای و موضوع‌محور سازمان جهانی گردشگری درآمد.

علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: سازمان جهانی گردشگری در طول چند سال گذشته با تقاضاهایی مواجه بوده که دفاتر منطقه‌ای و موضوع‌محور در کشورها ایجاد شود که در همین راستا، ایران دفتر منطقه‌ای و موضوع‌محور با عنوان مرکز جهانی گردشگری و صنایع‌دستی را درخواست کرده بود.

شالبافیان افزود: با توجه به پیشنهادی که توسط ایران داده شد و با توجه به این که افزایش دفاتر منطقه‌ای و موضوع‌محور در آینده ممکن است باعث تضعیف مقر سازمان جهانی گردشگری شود، با پیشنهاد ایران مبنی بر این که این دفاتر به صورت منطقه‌ای و موضوع‌محور تاسیس شوند موافقت و قرار شد دفاتر منطقه‌ای نیز کار ویژه‌ای موضوع‌محور را در دستور کار قرار دهند تا به این صورت امکان پرورش و پیدا کردن موضوعاتی که می‌تواند به توسعه گردشگری کمک کند، فراهم شود.

شالبافیان خاطرنشان کرد: با این پیشنهاد در حقیقت کارگروهی تشکیل شد و ایران نیز به‌عنوان عضو این کارگروه در آمد و از این پیشنهاد ایران استقبال شد.