582045


به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در رابطه با تولید کودهای کشاورزی در کشور گفت: پارسال ۹۰ درصد کودهای کشاورزی در داخل تولید شد. در حوزه نهاده‌های کشاورزی خاصه کودهای کشاورزی شیمیایی و غیرشیمیایی یکی از اقدامات اصلی که می‌تواند در مهار تورم و ثبات قیمت‌ها نقش اساسی خودش را ایفا کند افزایش تولید است ما در سال قبل در چهارچوب برنامه‌های خودکفایی کشور ۲۵ پروژه خودکفایی را در تولید کودهای کشاورزی تعریف کردیم که خوشبختانه ۱۷ پروژه به تولید رسید.

کشاورز: برنج خارجی ۱۰ تا ۲۰ درصد گران‌تر شد

وی افزود: در سال قبل، از مجموعه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن کودهای کشاورزی و کودهای یارانه‌ای تامین و توزیع شده در بخش کشاورزی دقیقا سهم واردات تنها ۱۰.۶ درصد بوده یعنی توانستیم قریب ۹۰ درصد کودهای کشاورزی به عنوان یکی از موثرترین نهاده‌های کشاوری که چه نقشی در افزایش کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی دارد را در داخل کشور تولید کنیم.

مجری خودکفایی در کودهای کشاورزی ادامه داد: از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنامه‌ای که در ابتدای سال ۱۴۰۱ به ما ابلاغ شد برای تامین و توزیع کشورزی برای کشاورزان، امروز از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تنی که به طور کامل تامین و تدارک شد ۹۰ درصدش ما حسب پرژه‌های تولید داخلی است و صرفا ۱۰ درصدش واردات است که این هم خودش هم در افزایش ضریب خوداتکایی و خودکفایی کشور بسیار مهم است و هم در کنترل قیمت.

به گفته این مقام مسئول در دهه ۸۰ معادل تولید داخل و واردات ما دقیقا عکس این موضوع بود به عبارتی در ابتدای سال‌های دهه ۸۰ تقریبا ۹۰ درصد کودهای کشاورزی مورد نیاز مان را وارد می‌کردیم و ظرفیت تولیدی مان تقریبا ۱۰ درصد بود، در حال حاضر با اقدامات و برنامه جامعی که در حوزه خودکفایی کودهای کشاورزی تعریف شد و یک سال از اجرای آن را سپری کردیم خیلی اقداماتی انجام شد و از ۲۵ پروژه‌ای که از انتهای ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز کردیم ۱۷ پروژه به تولید رسیده است.

رسولی با بیان اینکه در سال جاری حداقل برنامه تامین و تدارک کودهای کشاورزی حداقل سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن تعریف شده است، گفت: این برنامه در حوزه کودهای فسفاته، ازته و پتاسه و کودهای غیرشیمیایی در چهار فصل تعریف شده که باز هم با تکیه بر تولیدات داخلی. تصمیم و برنامه مان این است که در سال ۱۴۰۲ میزان تولیدداخل را از ۹۰ درصد افزایش بدهیم و طبق برنامه‌ای که تعریف کردیم طی سه سال آینده این نیاز کشور به کودهای کشاورزی را به شکل صد درصد از منابع داخلی تامین کنیم تا نیازی به واردات نداشته باشیم.

وی توضیح داد: کشور در بعضی از کودهای ازته مثل کود اوره نه تنها وارد کننده نیست بلکه از صادرکنندگان بزرگ منطقه هم به شمار می‌رود و نزدیک به ۷۰ درصد سبد کودی ما به کود اوره اختصاص دارد که در این کود صددرصد خودکفا هستیم و یکی از صادرکنندگان بزرگ منطقه هم هستیم.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور عنوان کرد: بخشی از برنامه‌های ابلاغی ما به کودهای میکرو اختصاص دارد که این کودها صددرصد تولید داخلی هستند، بعضی ازاین کودها بخشی از مواد اولیه شان از خارج وارد می‌شود، ولی بخش قابل توجهی از آن از منابع داخلی استفاده و در داخل کشور تولید و نهایی می‌شود و در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.