157850762

به گزارش پایگاه خبری اران و روسیه به نقل از وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور در احکامی جداگانه، «مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان»، «مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت» و «رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور» را منصوب کرد.

بر این اساس، از این پس بهمن امیری مقدم به عنوان «مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان»، اصغر بلوکیان به عنوان مدیرکل «امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت» و مهدی عارف پور را به عنوان «رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی» وزارت کشور فعالیت می کنند.

امیری مقدم پیش از این استاندار کرمانشاه و بلوکیان نماینده وزیر در امور اتباع بیگانه بودند؛ مهدی عارف‌پور نیز در ابتدای دولت سیزدهم استانداری خراسان جنوبی را بر عهده داشت.