5818608


به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از خبرآنلاین، حسین امیرعبداللهیان در توئیتی نوشت:

در مذاکرات اخیرم با آقای متقی سرپرست وزارت خارجه هیات حاکمه موقت افغانستان در شهر سمرقند، مسئله حقابه ایران از هیرمند را به تفصیل مورد تاکید قرار دادیم.

افغانستان هم بر پایبندی خود به حقابه ایران تاکید داشت.

بر انجام اقداماتی فوری توافق کردیم.

از حقابه ایران کوتاه نخواهیم آمد.