7309080 398

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از ایرنا، امیر کیومرث حیدری در گفت وگوی تلویزیونی درباره دستاوردهای جدید نیروی زمینی ارتش که قرار است امروز در آستانه مناسبت روز ارتش رونمایی شود، گفت: این دستاوردها تجلی گاه اراده رهبر انقلاب مبنی بر خودکفایی در حوزه تسلیحات دفاعی است که امروز با دستور فرمانده کل ارتش رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه این تسلیحات در سه بخش تقسیم بندی شده اند، اظهار داشت: بخش نخست مربوط به تسلیحات جدید و به‌روز شده منطبق بر لبه فناوری روز دنیا است که وزارت دفاع و دانشمندان داخلی تولید کرده اند.

امیر حیدری در ادامه گفت: بخش دوم این تسلیحات مربوط به تسلیحات مخصوصی است که در نیروی زمینی ارتش به کار گرفته خواهد شد؛ این تسلیحات ابداعی، حاصل اندیشه و تراوش فکری دانشمندان نیروی زمینی بوده و مبتنی بر خواست این نیرو طراحی و تولید شده است.

وی در ادامه دورزن، نقطه زن، هوشمند و دقیق زن را چهار ویژگی تسلیحات ابداعی جدید نیروی زمینی ارتش برشمرد که امروز رونمایی می شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: بخش سوم تسلیحاتی که قرار است امروز رونمایی و به این نیرو ملحق شود، شامل تسلیحاتی است که در نزاجا وجود داشته اما بر اساس فناوری های روز دنیا ارتقا یافته اند.

امیر حیدری هدف از این کار را دارا بودن یک نیروی زمینی اثرگذار در جنگ‌های آینده برشمرد و گفت: تسلیحاتی که امروز رونمایی و به نزاجا ملحق می شوند، نطبق با علم و فناوری روز دنیا هستند و به توان رزم نیروی زمینی می افزایند.

بر این اساس، ۲۹ فروردین در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز ارتش مزین شده است.