57094 425

به گزارش پایروی به نقل از المیادین، اقتصاد منطقه یورو در پایان سال ۲۰۲۲ هیچ رشد سه ماهه‌ای را ثبت نکرد.

بر اساس داده‌های آژانس آمار اروپا، یورواستات، تورم سالانه در منطقه یورو شتاب گرفت و در آوریل گذشته از ۶.۹ درصد در ماه قبل از مارس ۲۰۲۳ به ۷ درصد رسید.

نتیجه نهایی با برآورد‌های اولیه مطابقت داشت و برای مقایسه، شاخص منطقه یورو در ماه مشابه سال قبل در سطح ۷.۴ درصد بود.

به صورت ماهانه، قیمت مصرف کننده در منطقه یورو در ماه آوریل ۰.۶ درصد افزایش یافت، در حالی که برآورد‌های اولیه افزایش ۰.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین نرخ تورم سالانه در آوریل گذشته در مجارستان (۲۴.۵ درصد)، لتونی (۱۵ درصد) و جمهوری چک (۱۴.۳ درصد) و کمترین آن در لوکزامبورگ (۲.۷ درصد)، بلژیک (۳.۳ درصد) و اسپانیا (۳.۸ درصد) ثبت شده است.

در اوایل این هفته، کمیسیون اروپا پیش بینی خود را برای رشد در منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ با ۰.۲ واحد افزایش داد و به ۱.۱ درصد رساند و انتظار داشت تورم در این منطقه ۵.۸ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که بر اساس برآورد دفتر آمار اتحادیه اروپا، یورواستات، نرخ تورم سالانه در ۲۰ کشور منطقه یورو از ۸.۵ درصد در ماه مارس گذشته به ۶.۹ درصد کاهش یافت.