خودرو

به گزارش پایروس به نقل از باشگاه خبرنگاران، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: در خصوص قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودرو در کشور، موظف است برای ساماندهی این بخش بر اساس قانون دستورالعمل تدوین کند.

او گفت: بر این اساس، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در قالب مصوبه ۵۴۳ تایید شد و اکثریت آرای شورا را کسب کرد و تا زمانی که تغییری در آن مصوبه صورت نگیرد ما هیچ تغییری در آن نخواهیم داشت و هر زمانی اعضای شورا نیاز به تغییر را تشخیص دهند پس از رأی‌گیری و اخذ اکثریت آرا در شورا، آن تغییر اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو همچنان به روال قبل است.

نحوه قیمت‌گذاری خودرو

دادجوی توکلی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: همچنان طبق روال سابق، قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت محاسبه و پس از آن به کارگروه خودروی شورای رقابت ارسال می‌شود. قیمت‌های ارسالی در صحن شورا بررسی و سپس در خصوص آن‌ها رأی‌گیری می‌شود.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت در خصوص این که خودرو گران می‌شود یا خیر؟ گفت: در واقع این موارد بستگی به موارد مختلف مانند دلار، مواد اولیه و … دارد، ولی در جلسه روز گذشته افزایش مجدد قیمت خودرو رد شد.

دادجوی توکلی گفت: مهم‌ترین کاری که شورا در این دوره انجام داده است حذف دلالی بوده که به رغم مخالفت‌ها و مقاومت‌های بسیار این اتفاق افتاد و باعث شد قیمت بازار به قیمت کارخانه در نزدیک‌ترین شرایط ممکن باشد. هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو را دارد.