75091

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از رویترز، داده‌های موسسه ملی آمار مکزیک (INEGI) نشان داد که تولید و صادرات خودرو این کشور در ماه مارس نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.

نتایج حاکی از آن است که تولید با ۱۳.۱۲ درصد افزایش به ۳۴۶ هزار و ۱۲۴ دستگاه رسیده و این در حالی است که صادرات خودرو با ۳.۸۸ درصد افزایش به ۲۷۲ هزار و ۶۸۷ دستگاه رسیده است.