اعتصاب هزاران کارگر آمریکایی

به گزارش پایروس به نقل از فارس، هزاران کارگر سه شرکت خودروسازی آمریکا برای تحقق خواسته های خود به خیابان‌ها ریختند و احتمال می رود که این اعتصاب در روزهای آینده هم گسترش یابد.

کارگران سه شرکت خودروسازی جنرال موتورز، فورد و استیلانیز در اعتراض به پایین بودن دستمزدها، بالا بودن ساعات کاری و نیز تاخیر در پرداخت حقوق و مستمری اعتصاب کردند. پیش بینی شده است که حداقل ۱۳۰۰ کارگر این سه شرکت دست به اعتصاب زده اند.

گفته شده است که احتمالا در روزهای آینده موج اعتراضات بیشتر شود و کارگران بیشتری به خیابان ها بیایند.

کارگران آمریکایی سه درخواست روشن دارند، نخست اینکه حقوق آنها در ۴ سال آینده ۴۰ درصد افزایش یابد، دوم؛ ساعات کاری آنها به هفته ای ۳۲ درصد کاهش یابد و سوم؛ حقوق و مستمری آنها بدون تاخیر پرداخت شود.

این نخستین باری است که شرکت های خودروسازی به طور همزمان و در عمل مشابه اعتراض می کنند. آنها در وا قع به دنبال حقوق و دستمزد بهتری هستند.