کنعانیمقدم


به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از نامه‌نیوز، حسین کنعانی‌مقدم، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی، درباره این موضوع گفت: «مناقشات در منطقه قفقاز ریشه‌های تاریخی دارد و هرچند وقت یک‌بار به مداخلات کشورها و گاه لشگرکشی‌ها منجر شده است.»

او معتقد است جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی سعی می‌کنند ایران را به وسیله تغییر مرزهای ژئوپلیتیک در محاصره سرزمینی قرار دهند و دسترسی ایران به اروپا را یا کنترل‌شده یا مسدود کنند. جمهوری آذربایجان دنبال آن است ارتباط خود با ترکیه را از طریق عربستان دنبال کند. در این بین منافع ترکیه، آمریکا آذربایجان و رژیم صهیونیستی در این است که مرزهای ژئوپلیتیکی تغییر کند.

او ادامه داد «مردم آذربایجان از عملکرد علی‌اف ناراضی هستند و نمی‌خواهند کشورشان با ایران وارد جنگ شود زیرا به هر حال خود مردم آذربایجان هم می‌دانند که این سرزمین بخشی از مام میهن بوده است و هنوز هم میان مردم ایران و مردم آذربایجان ریشه‌های فرهنگی زیادی وجود دارد».

کنعانی‌مقدم در پایان گفت: «نقشه رژیم صهیونیستی این است که منقطه آذربایجان و شمال کردستان عراق را تحت نفوذ خود قرار دهد تا به نوعی از نظر نفوذ سیاسی-نظامی هم‌مرز ایران شود. این طرح با عنوان اسرائیل دوم مطرح می‌شود که البه شکست‌خورده است و هیچ وقت هم به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد اما به هر حال آنها برای تحقق چنین هدفی وعده‌های اقتصادی و سیاسی زیادی به جمهوری آذربایجان و البته ترکیه می‌دهد.»