رییس اتحادیه اروپا

به گزارش پایروس به نقل از رویترز، بسیاری کشورها از قیمت گذاری بر سوخت فسیلی برای کمک به رسیدن به اهداف آب و هوایی

در قالب مالیات و یا سیستم مجوز تجارت که رویکردی برای کاهش آلودگی و حفاظت از سلامت انسان ها و محیط زیست است استفاده می کنند.

براساس گزارش بانک جهانی در حال حاضر ۷۳ دستگاه قیمت گذاری کربن برای پوشش حدود ۲۳ درصد کاهش گازهای گلخانه ای در حال فعالیت است.

اورسولا فندر لین در حساب کاربری خود در توئیتر و در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در دهلی نوشت:

تغییرات اقلیمی ساخته دست بشر است.

بنابراین به این معناست که ما می توانیم آن را کنترل کنیم.

براین اساس به ابتکار، سرمایه گذاری در تکنولوژی های سبز و ظرفیت انرژی برگشت پذیر و بهره وری انرژی نیاز داریم.

در اجلاس گروه ۲۰ من از سران کشورهای عضو این گروه دعوت می کنم به فراخوانی درباره قیمت گذاری جهانی سوخت فسیلی بپیوندند.

وی جامعه بین الملل را ترغیب کرده است تا قیمت گذاری جهانی کربن را تصویب کنند تا روند انتقال به اقتصاد با کربن پایین تر تسریع شود.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سخنانی مشابه را در اجلاس پاریس در ماه ژوئن مطرح کرده بود.

وی همچنین در سخنرانی افتتاحیه جلسه اول اجلاس گروه ۲۰ دهلی نو خاطرنشان کرد سیستم مجوز تجارت اروپا

به کاهش کربن تا ۳۵ درصد از سال ۲۰۰۵ کمک کرده درحالی که بیش از ۱۵۲ میلیارد یورو درآمدزایی داشته است.

ژاپن به عنوان پنجمین کشور تولید کننده دی اکسید کربن در جهان در میان کشورهای گروه ۲۰ است که اخیرا قیمت گذاری کربن را تصویب کرده است.

تغییرات اقلیمی یکی از محورهای گفت و گو در اجلاس گروه ۲۰ است.