1copy

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از فارس، کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین‌المللی پول در سخنانی گفت: پس از افزایش نرخ بهره، وظیفه بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران مالی در سراسر جهان دشوارتر شده است.

جورجیوا این سخنان را در حاشیه شرکت وی در افتتاحیه نشست‌های بهاره صندوق با بانک جهانی با حضور دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی بیان داشت.

جورجیوا گفت که افزایش نرخ بهره و کمبود نقدینگی ناشی از آن، ضعف‌های بخش مالی را آشکار می‌کند، اما بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره به مبارزه با تورم کمک می‌کند.

وی ادامه داد، اما در صورت نیاز، می‌توان آنچه را «نقدینگی هدایت‌شده» توصیف کرد، برای کاهش ریسک‌ها برای بانک‌ها و حفظ ثبات بخش مالی فراهم کرد.

رئیس صندوق بین المللی پول همچنین گفت که جهان از بحران مالی سال ۲۰۰۸ درس گرفته است.

شبکه الشرق در پایان آورده است که که انتظار می‌رود فشارهای مشترکی از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به منظور تسویه بدهی‌های رو به افزایش کشورهای فقیر و بازسازی آنها وجود داشته باشد.